Portugal – Landschapsherstel in het Faia Brava Reservaat

Het noordoosten van Portugal staat bekend om het bijzondere Montado landschap, met prachtige graslanden en bomen. Helaas verdwijnt steeds meer natuur door bosbranden en grootschalige graanproductie. Daarom ondersteunen we onze bebossingspartner Trees for All om het landschap te herstellen samen met hun lokale partner ATNatureza. Hoe? Er worden in totaal 8.000 bomen in het unieke […]

Bosherstel op Landgoed Zuylestein

In het Utrechtse Leersum ligt het prachtige Landgoed Zuylestein. Hier werkt Trees for All aan het herstel van een monumentaal bos. Dit bos is in 2021 zwaar beschadigd geraakt door heftig noodweer. Door een zogenaamde valwind met extreme neerslag en windstoten zijn veel bomen omgewaaid, ontworteld of afgebroken. De bomen die nog wel overeind stonden, […]

België – Van grasland naar levendig bos in Vlaanderen

Vlakbij het Vlaamse Luciebos ligt een groot grasland van elf hectare tussen een aantal natuurgebieden in. Op dit moment heeft dit stuk grond amper waarde voor de lokale natuur.  Er groeit alleen Engels raaigras, een grassoort die gebruikt wordt als veevoer. Doordat er maar één soort groeit, is het grasland geen aantrekkelijke omgeving voor planten […]

Sulawesi Indonesië – Meer tropisch regenwoud

Op Sulawesi gaat Trees for All 160.000 bomen planten om eentonig grasland weer om te vormen tot tropisch regenwoud. Dit doen ze samen met Stichting Masarang, opgericht door dr. Willie Smits. Ook biedt het project werk en inkomen aan de omliggende gemeenschappen. Zo herstellen we een uniek ecosysteem in Indonesië en profiteert de lokale bevolking […]

Nederland – Vergroening van het platteland

Samen met Trees for All werken we aan de vergroening van het platteland in Friesland, Overijssel, Deventer en Gelderland. Dat doen we door landschapselementen te planten, zoals heggen, bomenrijen, knotwilgen of houtsingels. Zo versterken we de unieke Nederlandse landschappen en de leefomgeving van talloze planten en dieren. Landschapselementen zijn de structuren in een landschap, zoals […]

Vietnam – Herstel van Duinbos

De kust van Centraal-Vietnam wordt in toenemende mate geteisterd door tropische stormen en tyfoons. De natuurlijke vegetatie in de duinen is nagenoeg verdwenen. Daardoor zijn de dorpen in het achterland kwetsbaar voor overstromingen. Met dit project dragen we bij aan het herstel van duinbossen en zorgen we voor natuurlijke kustbescherming. Bovendien helpen we de lokale […]

Borneo – Herstel van tropisch bos

Trees for All en Borneo Nature Foundation, beheerders van Nationaal Park Sebangau en de lokale bevolking gaan 100.000 bomen planten. Hiermee herstellen ze 250 hectare van Sebangau dat is afgebrand. Met de herbebossing zorgen we voor meer leefgebied voor de orang-oetan, slaan we koolstof op en creëren we banen voor mensen uit de aangrenzende dorpen.  […]

Spanje – Herstel van Parklandschap

In Andalusië ligt het indrukwekkende Sierra de Maria-Los Velez Natural Park. Aan dit park zijn sinds kort voormalige landbouwgronden toegevoegd. Maar de oorspronkelijke boomsoorten die hier ooit voorkwamen zijn verdwenen. Daarom herstelt Trees for All samen met een lokale partner AlVelAl het parklandschap. Ze planten ruim 43.000 bomen die van oudsher in dit gebied voorkomen. […]

Boliviaanse – Herhebossing en agroforestry

Trees for All helpt boeren over te stappen op duurzame boslandbouw (agroforestry). Dit is een alternatief voor traditionele landbouw en veeteelt waarbij veel bos verloren gaat. De boeren krijgen ondersteuning om inheemse bomen te planten, in combinatie met koffie, cacao en andere gewassen. Zo herstellen ze gedegradeerde gronden en zorgen ze ervoor dat het land […]

Mexico – Herstel van de Mangrove

Dit project speelt zich af in het biosfeerreservaat Los Tuxtlas in de Golf van Mexico. Hier komen van oorsprong prachtige mangrovebossen voor. Deze bossen vormen een belangrijke verbinding tussen het land en de zee. Helaas is steeds meer mangrove verdwenen door houtkap en bosbranden. Dit heeft rampzalige gevolgen voor het ecosysteem en voor de planten en dieren […]

Madagaskar – Herstel van uniek bos

Madagaskar is één van de landen ter wereld met de meeste endemische plant- en diersoorten. Deze unieke soorten komen alleen voor op het eiland en nergens anders. De overweldigende biodiversiteit in het land staat echter onder zware druk door niet-duurzaam landgebruik en klimaatverandering. Samen met Stichting Zazamalala gaat Trees for All 150 hectare grond in […]

Oeganda – Bosherstel in Kibale National Park

Kibale National Park is één van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika met een rijk planten- en dierenleven. Als gevolg van landgebruik in het verleden heeft olifantsgras een deel van Kibale overwoekerd. Sinds 2018 helpt Trees for All mee met aanplant van inheemse bomen in de vergraste delen. Meer informatie over dit project is hier te […]

Ghana – Bongo District

Het Bongo District in Ghana is één van de droogste gebieden in de regio. Door verwoestijning vinden op de oevers van de VEA Dam erosie en verzilting plaats. Trees for All slaat de handen ineen om het oorspronkelijke rivierbos te herstellen. En met de aanplant van waardevolle bomen maken we de kleinschalige landbouw robuuster. Klik […]

Nederland – Limburg & Noord Brabant

Hotels for Trees en Trees for All helpen het Limburgs Landschap om in totaal ruim 30 hectare nieuw bos te realiseren, verdeeld over 26 percelen van verschillende omvang. De locaties liggen in de gemeenten Venlo, Peel en Maas, Nederweert, Weert, Maasgouw, Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul. In totaal worden in drie plantseizoenen 136.660 bomen […]