38.026

Aantal bomen

4.8

Aantal hectare

01-07-2021 - 31-12-2023

Periode

Nederland – Vergroening van het platteland

Samen met Trees for All werken we aan de vergroening van het platteland in Friesland, Overijssel, Deventer en Gelderland. Dat doen we door landschapselementen te planten, zoals heggen, bomenrijen, knotwilgen of houtsingels. Zo versterken we de unieke Nederlandse landschappen en de leefomgeving van talloze planten en dieren.

Landschapselementen zijn de structuren in een landschap, zoals heggen, bomenrijen, houtsingels of bosjes. Deze bomen en heggen geven elk landschap een uniek karakter. Ook zijn ze een belangrijke bron van biodiversiteit: talloze planten en dieren vinden er hun voedsel, een schuilplek of de ruimte om zich voort te planten.

De afgelopen jaren zijn veel landschapselementen uit het landelijk gebied verdwenen. Daarom zetten we ons in voor het herstel van bomen en heggen op het platteland.

Lees hier meer over project Friesland, Landschapselementen in Overijssel, Gelderland

Vote for us!

We are beyond excited to be nominated for the World Sustainable Travel & Hospitality Awards in 2 categories!

World’s Leading Sustainable Conservation & Biodiversity Programme 2024

World’s Leading Sustainable Health & Well-being Initiative 2024