Nederland – Vergroening van het platteland

Samen met Trees for All werken we aan de vergroening van het platteland in Friesland, Overijssel en Gelderland. Dat doen we door landschapselementen te planten, zoals heggen, bomenrijen, knotwilgen of houtsingels. Zo versterken we de unieke Nederlandse landschappen en de leefomgeving van talloze planten en dieren.

Landschapselementen zijn de structuren in een landschap, zoals heggen, bomenrijen, houtsingels of bosjes. Deze bomen en heggen geven elk landschap een uniek karakter. Ook zijn ze een belangrijke bron van biodiversiteit: talloze planten en dieren vinden er hun voedsel, een schuilplek of de ruimte om zich voort te planten.

De afgelopen jaren zijn veel landschapselementen uit het landelijk gebied verdwenen. Daarom zetten we ons in voor het herstel van bomen en heggen op het platteland.

Lees hier meer over project Friesland, Landschapselementen in Overijssel, Gelderland