FAQ hotels

De enige kosten zijn voor de deurhangers, die wij leveren tegen de kostprijs afhankelijk van de afname.

Naast een positieve bijdrage aan een groenere planeet en een mogelijk beter imago richting de markt op dit vlak levert iedere niet schoongemaakte kamer na afdracht van de donatie alsnog een besparing op de kamerschoonmaak op.

De praktijk leert dat gasten 2 – 3 keer vaker van dit initiatief gebruik maken dan van initiatieven waarbij ze in ruil voor het niet schoonmaken van de kamer niets of enkel een tegoedbon ontvangen. Hotels for Trees is er hierdoor van overtuigd dat dit initiatief ook voor hotels die al een ander initiatief op dit vlak gebruiken nog steeds zeer interessant is. Mochten hier twijfels over bestaan dan is een pilot van enkele maanden zonder verplichtingen altijd bespreekbaar.

De receptie van het deelnemende hotel ontvangt iedere dag om 14.00 uur een geautomatiseerde reminder om de niet schoongemaakte kamers van die dag in een afgesloten portaal in te voeren. Deze getallen zijn direct op de website terug te vinden. Een keer per maand ontvangt het hotel een factuur voor het aantal geplante bomen x Euro 5. Deze donatie is BTW-vrij en zal gefactureerd worden vanuit een organisatie met ANBI-status, hetgeen voor hotels eventueel belastingvoordelen oplevert. De betaaltermijn van deze factuur is 30 dagen.

Bij de aanplant van nieuwe bossen en het herstel van bestaande bossen kijkt onze bebossingspartner Trees for All altijd naar de effecten op biodiversiteit. Hierbij is het van belang om te kijken naar de soortenrijkdom, de natuurlijke omgeving en duurzaam beheer.

Trees for All zorgt dat in haar projecten veel verschillende boom- en struiksoorten worden aangeplant. Zo wordt de basis gelegd voor een gevarieerd en robuust bos. En bovendien een bos waar, door die brede soortensamenstelling, veel andere planten, schimmels en dieren een plekje vinden.

Wij garanderen de aanplant van jouw bomen! We hebben een contract met onze bebossingspartner Trees for All waarin afspraken zijn gemaakt over activiteiten, output en impact. Via rapportages, veldbezoeken en degelijke monitoring die Trees for All met ons deelt volgen we onze projecten op de voet. Hier communiceren we over via nieuwsbrieven en social media.

FAQ gasten

 

Het enige dat je hoeft te doen is een kamer voor een meerdaags verblijf in een van de deelnemende hotels boeken en tijdens een of meer dagen de unieke deurhanger aan de deurklink van de kamer hangen.

Het hotel waarin je slaapt verwerkt het aantal niet schoongemaakte kamers iedere dag in een online portaal. Deze getallen zijn direct voor gasten zichtbaar op de website.

Voor de bebossingsprojecten werkt Hotels for Trees samen met Trees for All. Deze stichting heeft het CBF keurmerkt en ANBI-status en zet zich al sinds 1999 in op het gebied van CO2 compensatie en bebossingsprojecten. Alle donaties van de hotels worden door Trees for All omgezet in bomen waarbij Hotels for Trees voor iedere donatie een certificaat ontvangt. Op dit certificaat staat precies welke bomen binnen welke projecten door de gezamelijke donatie van de hotels mogelijk zijn gemaakt.

Als je in hotels verblijft produceer je met iedere Euro 100 die je uitgeeft tussen de 30 – 50 kg CO2. De exacte hoeveelheid CO2 hangt uiteraard af van jouw specifieke gedrag, het aantal gasten in de kamer en de faciliteiten van het hotel. De gemiddelde volwassen boom vangt rond de 20 kg CO2 per jaar af. Kijkend naar het feit dat een boom met gemak 20 jaar oud kan worden wordt duidelijk dat het planten van een boom een aanzienlijke stap in de goede richting is.