45.030

Aantal bomen

4.5

Aantal hectare

01-07-2021 - 31-12-2023

Periode

Mexico – Herstel van de Mangrove

Dit project speelt zich af in het biosfeerreservaat Los Tuxtlas in de Golf van Mexico. Hier komen van oorsprong prachtige mangrovebossen voor. Deze bossen vormen een belangrijke verbinding tussen het land en de zee. Helaas is steeds meer mangrove verdwenen door houtkap en bosbranden. Dit heeft rampzalige gevolgen voor het ecosysteem en voor de planten en dieren in het biosfeerreservaat. Veel diersoorten zijn verdwenen of achteruitgegaan, zoals vissen en schaaldieren. En dat zorgt weer voor problemen voor de lokale bevolking die leeft van visserij. Bovendien is het gebied kwetsbaar geworden voor natuurrampen. Denk daarbij aan tropische stormen en cyclonen.

Samen SENDAS en de lokale bevolking plant Trees for All 100.000 nieuwe bomen. Dit zijn drie lokale mangrovesoorten: de witte, rode en zwarte mangrove. Deze soorten hebben een hoop voordelen. Ze slaan veel koolstof op in de biomassa en in de bodem. Ook beschermen zede omgeving tegen overstromingen, droogte en tropische stormen.

Daarnaast herstellen ze het waternetwerk in het gebied. Ze graven kanalen die in verbinding staan met de zee. Hierdoor kan de getijdewerking volop plaatsvinden, zodat het mangrovebos zich weer kan ontwikkelen. Oorspronkelijke planten en dieren, zoals bedreigde schildpadden en leguanen, keren dan vanzelf in het gebied terug. Zo brengen we de natuur weer tot leven!

Klik hier voor meer informatie.

Vote for us!

We are beyond excited to be nominated for the World Sustainable Travel & Hospitality Awards in 2 categories!

World’s Leading Sustainable Conservation & Biodiversity Programme 2024

World’s Leading Sustainable Health & Well-being Initiative 2024