6.734

Aantal bomen

5.6

Aantal hectare

juli 2021 - dec 2023

Periode

Vietnam – Herstel van Duinbos

De kust van Centraal-Vietnam wordt in toenemende mate geteisterd door tropische stormen en tyfoons. De natuurlijke vegetatie in de duinen is nagenoeg verdwenen. Daardoor zijn de dorpen in het achterland kwetsbaar voor overstromingen. Met dit project dragen we bij aan het herstel van duinbossen en zorgen we voor natuurlijke kustbescherming. Bovendien helpen we de lokale bevolking met de ontwikkeling van een veerkrachtig, klimaatbestendig ecosysteem.

Klik hier voor meer informatie.