België – Van grasland naar levendig bos in Vlaanderen

Vlakbij het Vlaamse Luciebos ligt een groot grasland van elf hectare tussen een aantal natuurgebieden in. Op dit moment heeft dit stuk grond amper waarde voor de lokale natuur.  Er groeit alleen Engels raaigras, een grassoort die gebruikt wordt als veevoer. Doordat er maar één soort groeit, is het grasland geen aantrekkelijke omgeving voor planten en dieren. De biodiversiteit is er dus ontzettend laag. Bovendien wordt de grond intensief bemest en gemaaid, waardoor de natuur zichzelf niet goed kan ontwikkelen. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen!

Daarom willen we het grasland samen met Trees for All en Limburgs Landschap Vlaanderen omvormen naar bos. Het plan is om 4.770 bomen en struiken te planten. Het gaat om inheemse boomsoorten die in deze omgeving thuishoren, zoals zomereik, wintereik, beuk, ruwe berk, zachte berk en zoete kers. Daarnaast krijgen diverse struiken een plek op het land, waaronder wilde lijsterbes, sporkehout, hazelaar en tweestijlige meidoorn. Hoe meer variatie aan bomen en struiken, hoe meer verschillende planten en dieren in het bos voorkomen, zoals dassen, bosuilen, spechten, vleermuizen, en vlinders. Bovendien is een gemengd bos veel minder gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals ziektes of droogte.

Zo verbinden we dan bestaande natuur met elkaar tot één groot natuurgebied, waar allerlei planten en dieren zich thuis zullen voelen.